Desenvolupament d’Aplicacions Web

(Orientació Entorns mòbils)

Estàs llest pel canvi?

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en l’Institut Tecnològic de Barcelona i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Títol: Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Denominació: Desenvolupament d’Aplicacions Web, orientació professional a Entorns Mòbils

Codi: CFPS ICC0

Família professional: Informàtica i comunicacions

Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior

Nivell internacional: 

 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)

Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls

Modalitat: formació presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+

Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 317 de pràctiques en un centre de treball FCT)

Distribució: dos anys acadèmics

Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Primer curs

 • MP2: bases de dades (Disseny, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), distribuïdes i seguretat)
 • MP3: programació (Estructurada i orientada a objectes, Java)
 • MP4: llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (XML, XSD, HTML, CSS, YAML, Markdown)
 • MP5: entorns de desenvolupament (IntelliJ IDEA, Git, JUnit)
 • MP6: desenvolupament web en entorn client (Frameworks Javascript, Angular, JSON)
 • MP7: desenvolupament web en entorn servidor (Frameworks PHP, Laravel, API Rest)
 • MP8: desplegament d’aplicacions web (Apache, Docker)
 • MP10: formació i orientació laboral (Riscos Laborals)

Segon Curs

 • MP1: sistemes informàtics (Microsoft Windows Server / Linux i entorns de cloud computing AWS)
 • MP9: disseny d’interfícies web (Bootstrap, UX)
 • MP10: formació i orientació laboral (Incorporació al treball)
 • MP11: empresa i iniciativa emprenedora
 • MP12: projecte de desenvolupament d’aplicacions web
 • MP13: formació en centres de treball
 • Formació addicional: MP14: desenvolupament d’aplicacions per entorns mòbils (Android, Híbrid)

Aquest curs s’imparteix
al ITB-Carrer Aiguablava

Cicles Formatius per Desenvolupament

Contacta amb l’ITB.
T’ajudarem a orientar el teu futur.

  El blog de l’ITB </>

  Inici de curs 2022/23:

  Grau mitjà (GM) començarà el curs el dia 09/09/2022. Graus superiors (GS) començaran el curs el dia…
  Menú