L’Institut Tecnològic de Barcelona té la qualitat en la seva filosofia i estrategia per a:

  • Satisfer les expectatives de l’alumnat, el sector productiu, la comunitat formativa i l’entorn social que l’envolta.
  • Contribuir a l’assoliment del objectius que la societat li assigna.
  • La millora contínua dels serveis que desenvolupa i presta.

Aquest compromís amb la qualitat, amb l’acompliment dels requisits, tant legals com reglamentaris, i amb la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat, pretén afectar a tots els nivells organitzatius del centre, i és una responsabilitat de tots els treballadors/es del Centre. L’Equip Directiu estableix accions perquè la qualitat i la millora contínua siguin enteses, assumides i mantingudes per tots els membres del Centre.

Menú