Segons la Ley Orgánica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes en aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’Institut Tecnològic de Barcelona amb la finalitat d’atendre les seves consultes i retornar-li informació relacionada d’interès. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu a info@itb.cat.

Mentre no es comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consetiment per utilitzar-les amb la finalitat abans esmentada.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Menú