Centre Integrat de Formació
Professional Tecnològica

Impulsa el teu futur en tan sols un clic

A punt pel canvi?

L’ITB és un centre de Formació Professional Integrat, especialitzat en formació tecnològica i digital de caràcter jove, que va començar el curs 2018-19 i que actualment és el més demanat a Catalunya dins la família d’Informàtica i Comunicacions. Amb aquest caràcter, de centre punter en formació tecno-digital, integrem igualment formació especialitzada com ara un màster en Ciberseguretat, Programes de Formació i Inserció laboral i un batxillerat tecno-digital on els estudiants/es poden començar a programar.

Adeqüem les formacions
a les necessitats del món real

En col·laboració amb les Empreses, l’objectiu de l’ITB és aconseguir que l’estudiant/a adquireixi una alta qualificació en noves tecnologies, sector amb una gran demanda de treballadors/es. Adaptant sempre la formació a les empreses del sector.

Adequem les formacions a les necessitats del mon real
Ambient d'empresa

Titulacions homologables en l’àmbit Europeu

La formació que s’adquireix dins de l’ITB és oficial i forma part de currículums homologables, on l’estudiant/a pot reconèixer quina és la seva formació a l’àmbit Europeu.

Ambient d’empresa

La formació és primordialment pràctica simulant situacions que els estudiant/es es trobaran al món laboral actual. Igualment disposem de totes les modalitats de pràctiques a Empresa, ja sigui en modalitat DUAL on els estudiants/es tenen la possibilitat d’un contracte remunerat, FCT on realitzen pràctiques a l’empresa alhora que participen en projectes motivadors i innovadors dins de l’ ITB o bé la possibilitat de desenvolupar, amb beques o ajuts, pràctiques Erasmus a l’estranger.

Potenciant l'entorn
Potenciant l’entorn

Potenciant l’entorn

Situat al districte de Nou Barris, en concret al barri de la Trinitat Nova, l’ITB ha aprofitat l’edifici de l’antiga Escola Sant Josep Oriol per potenciar les possibilitats socioeconòmiques de l’entorn.
Els espais s’adeqüen cada any perquè, a més de ser més còmodes i agradables, siguin més apropiats als nous ensenyaments professionals.

Consulta la fitxa oficial de l’ITB
del Consorci d’Educació de Barcelona

Consell Escolar

Aquest òrgan fonamental i participatiu el conformen tots els agents que formen l’institut: Ajuntament, mares, pares o tutors, estudiants/es, equip directiu i formadors. </>

Documentació de centre

Espai de descàrrega de la normativa, plans i projectes de centre </>

Equip directiu i coordinacions

L’equip humà de l’ITB el formen persones amb un caràcter obert a la innovació, interessats en tecnologies actives i una àmplia experiència a l’empresa i la formació professional. </>

Les Instal·lacions al mapa

L3 > Trinitat Nova
L4 > Trinitat Nova
L11 > Casa de l’Aigua
L1 > Trinitat Vella

Línees Bus >
50, 51, 62, 80,
81, 96, 201, 203

Tren RENFE >
Estació Torre Baró
R3, R4, R7, R12

Contacta amb l’ITB.
T’ajudarem a orientar el teu futur.

    El blog de l’ITB </>

    Inici de curs 2022/23:

    Grau mitjà (GM) començarà el curs el dia 09/09/2022. Graus superiors (GS) començaran el curs el dia…
    Menú