Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

(Orientació Videojocs i Oci Digital)

Estàs llest pel canvi?

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Títol: Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Denominació: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital

Codi: CFPS ICB2

Família professional: Informàtica i comunicacions

Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior

Nivell internacional: 

 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)

Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls

Modalitat formativa: presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+

Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 317 de pràctiques en un centre de treball FCT)

Distribució: dos anys acadèmics

Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Primer curs

 • MP2: bases de dades (Disseny, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), distribuïdes i seguretat)
 • MP3: programació (Estructurada i orientada a objectes, Java, C#)
 • MP4: llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (XML, XSD, HTML, CSS, YAML, Markdown)
 • MP5: entorns de desenvolupament (IntelliJ IDEA, Git, JUnit)
 • MP6: accés a dades (Persistència i components, Hibernate)
 • MP7: desenvolupament d’interfícies (Figma, Espresso)
 • MP8: programació multimèdia i dispositius mòbils (Android)
 • MP9: programació de serveis i processos (Threads, SpringBoot, Spring Security, Criptografia)
 • MP11: formació i orientació laboral (Riscos Laborals)
 • Formació addicional: MP15: game design (Història dels videojocs, gèneres, jugabilitat, les tres C’s (càmera, control i personatge, Motor de Joc)
 • Formació addicional: MP16: disseny 2D i 3D (Unity, Blender)

Segon Curs

 • MP1: sistemes informàtics (Microsoft Windows Server / Linux i entorns de cloud computing)
 • MP10: sistemes de gestió empresarial (ERP-CRM, Odoo)
 • MP11: formació i orientació laboral (Incorporació al treball)
 • MP12: empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13: projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • MP14: formació en centres de treball
 • Formació addicional: MP17: programació de videojocs 2D i 3D (Unity, C#)

Aquest curs s’imparteix
al  ITB-Carrer Aiguablava

Cicles Formatius per Desenvolupament

Contacta amb l’ITB.
T’ajudarem a orientar el teu futur.

  El blog de l’ITB </>

  Inici de curs 2022/23:

  Grau mitjà (GM) començarà el curs el dia 09/09/2022. Graus superiors (GS) començaran el curs el dia…
  Menú