Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

(Perfil professional Ciberseguretat)

Estàs llest pel canvi?

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

Títol: Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Denominació: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

Codi: CFPS ICA1

Família professional: Informàtica i comunicacions

Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior

Nivell internacional:

 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)

Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls

Modalitat: formació presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+

Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 317 de pràctiques en un centre de treball FCT)

Distribució: dos anys acadèmics

Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Primer curs

 • MP1: sistemes informàtics (Microsoft Windows Server, GNU/Linux i cloud computing)
 • MP2: bases de dades (Disseny, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), distribuïdes i seguretat)
 • MP3: programació (Estructurada i orientada a objectes Python)
 • MP5: fonaments de maquinari (CPD, Benchmarking, Forensic Tools, Clonació)
 • MP6: sistemes informàtics (OpenLDAP, Samba ad dc, CUPS, SSH, VNC)
 • MP7: planificació i administració de xarxes (Packet Tracer, GNS3)
 • MP8: serveis de xarxa i Internet (DHCP, DNS, FTP, Apache, SSH)
 • MP10: administració de sistemes gestors de bases de dades (PL/SQL, Gestió d’usuaris, Instal·lació i administració d’un SGBD corporatiu, SGBD distribuïts)
 • MP12: formació i orientació laboral

Segon Curs

 • MP4: llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (XML, XSD, HTML, CSS, YAML, Markdown)
 • MP9: implantació d’aplicacions web (PHP, MySQL, WordPress)
 • MP11: seguretat i alta disponibilitat (Criptografia, IDS, VPN, SSH, Firewall, Clustering, Load Balancing)
 • MP13: empresa i iniciativa emprenedora
 • MP14: projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa
 • MP15: formació en centres de treball
 • Formació addicional: MP16: ciberseguretat i hacking ètic
 • Formació addicional: MP17: seguretat en sistemes, xarxes i serveis (OWASP, SQL Injection, XSS, ARP Spoofing, VLAN Hopping, DHCP Starvation, MAC Address Flooding)

Aquest curs s’imparteix
al ITB-Carrer Aiguablava

Cicles Formatius per Xarxes

Contacta amb l’ITB.
T’ajudarem a orientar el teu futur.

  El blog de l’ITB </>

  Inici de curs 2022/23:

  Grau mitjà (GM) començarà el curs el dia 09/09/2022. Graus superiors (GS) començaran el curs el dia…
  Menú